Utbyggnad av kommunala VA-tjänster i Björsäter

Projektering i området fortgår och Mariestads kommun markförhandlar nu med berörda fastighetsägare.

När markförhandlingen med markägarna är klar kommer
man se vilka tekniska lösningar som fungerar i området. När teknisk lösning har
beslutats kommer information att skickas till berörda fastighetsägare.

Fastighetsägarna kommer sedan att bli inbjudna till ett samråd där vi pratar om
förbindelsepunktens läge och eventuellt även placeringen av LTA på tomten.
Vid samrådet med fastighetsägarna kommer personal från Mariestads kommun och NCC att närvara. Samrådet kan också genomföras via brev, eller digitalt möte.

Sidan senast uppdaterad: