Inbjudan till samråd avseende förbindelsepunktens läge

Nu är markförhandlingen klar och anläggning av VA-ledningar i området kommer att starta nästa vecka.

Anläggandet startar i södra delen av Björsäter kyrkby och utförs av Mariestads kommuns entreprenör NCC. NCC kommer att etablera sig i området i början av maj.

Norra delen av området planeras att anläggas efter sommaren. Anläggandet i norra delen sker i egen regi. Berörda fastighetsägare kommer att få mer information om anläggandestart framöver.

Samråd med samtliga fastighetsägare

Alla berörda fastighetsägare har blivit inbjudna på samråd avseende förbindelsepunktens läge. Förbindelsepunkten är en juridisk punkt där ägarskiftet sker från huvudman till fastighetsägare. Samrådet kommer att ske på plats vid fastigheterna tisdagen den 18 maj mellan klockan 15-17. Vi möter upp varje fatsighetsägare vid deras fastighet.

Samrådet sker utomhus mer personal från kommunen, NCC och fastighetsägare. Under rådande pandemi önskar vi att alla tänker på att hålla avstånd till varandra. Vid förkylningssymtom hålls samrådet istället via digitalt möte, telefon eller alternativt via brev.

Om man inte vill ha ett fysiskt möte kan detta självklart ordnas genom att istället samråda via ovannämda alternativ. För bokning av tid, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt:

Sandra Schödin
Abonnentansvarig VA
Telefon: 0501-75 61 57
E-post: Sandra Schödin

Sidan senast uppdaterad: