Tack för trevliga samråd!

I veckan så har vi samrått om förbindelsepunktens läge med nästan alla berörda fastighetsägare i Björsäter. Det är alltid lika trevligt att möta er fastigshetsägare och vi tackar för de trevliga samråden vi hade med er.

Om du ej var närvarande under den avsatta tiden i tisdags kommer du bli kontaktad av VA-avdelningen. Samrådet kommer då ske via brev eller e-post.

Vi har nu varit ute och mätt in samrådad förbindelsepunkt och utreder nu vart bästa placeringen av LTA-stationen är, på de fastigheter som behöver pumpa sitt spillvatten till kommunens spillvattennät. En karta över er fastighet med den inmätta samrådspunkten kommer att skickas under v. 20-22.

Ni kommer att bli kontaktade av anläggaren innan VA-servisen görs till er fastighet för att dubbelkolla förbindelspunktens läge.

Om ni har några frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Sidan senast uppdaterad: