Vanliga frågor om vatten och avlopp

VA-taxa och fakturor

När får jag min faktura?

Vi skickar ut VA-fakturan varje kvartal, det vill säga fyra gånger per år.

Vilka betalningssätt finns?

Vi erbjuder e-postfaktura, e-faktura och autogiro. Anmälan av e-faktura görs på din internetbank. Vid anmälan för autogiro och e-postfaktura kontaktas Driftcenter VA och gata, se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Min beräknade mätarställning stämmer inte gentemot den verkliga mätarställningen.

Tyvärr är det inte möjligt att fjärravläsa mätaravställningen. Därför faktureras du för en beräknad förbrukning mellan dina avläsningar. Mariestads kommun skickar ut avläsningskort en gång per år till fastighetsägaren. Förbrukning och avgiften korrigeras efter inlämnad avläsning.

Vad gäller vid flytt eller ägarbyte?

Vid flytt och ägarbyte ska anmälan om detta skickas in till kommunen. Anmälan innehåller uppgifter om vattenmätarställning på flyttdatum samt de nya ägarnas personuppgifter. Kontakta Driftcenter VA och gata för att få en ägarbytesblankett hemskickad eller beställ en blankett via e-tjänsten för vatten och avlopp. Du kan även skriva ut ägarbytesblanketten, se Relaterad information.

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är smält- och regnvatten från hårdgjorda ytor såsom hustak, parkeringar och gator. Dagvatten är separerat från spillvatten och leds i en separat ledning.

Vem ska jag kontakta vid stopp i en rännstensbrunn?

Vid stopp i en rännstensbrunn ska Driftcenter VA och gata kontaktas, se kontaktuppgifter under Relaterad information.

Vatten

Vilken hårdhetsgrad har mitt vatten?

I Mariestads kommun är det mjukt vatten, förutom de hushåll som får sitt dricksvatten från Tidavads vattenverk. I Tidavad är det medelhårt vatten.

Ibland är mitt dricksvatten missfärgat. Vad beror detta på?

Om du har ett dricksvatten som är grönfärgat beror oftast på att fastighetens kopparledningar släpper ifrån sig koppar. Detta är inte hälsosamt och ett byte av dricksvattenledningar inne i fastigheten rekommenderas.

Tyvärr så kan även vattnet bli missfärgat eller grumligt i samband med driftstörningar. Är ditt vatten brungult beror det på att avlagringar som finns i ledningarna lossnar. Det är inte farligt att dricka vattnet, men vi rekommenderar att spola i kranen tills det blir klart dricksvatten. Man ska också undvika att tvätta under den tiden det är missfärgat vatten, då kläder kan bli missfärgade.

Avlopp

Jag har stopp i avloppet. Vad ska jag göra?

Om du har fått stopp i avloppet bör du försöka ta reda på om det sitter i någon av fastighetens ledningar eller i ledningsnätet utanför fastigheten. Kommunen åtgärdar avloppsstopp på det kommunala ledningsnätet. Men om det visar sig att stoppet sitter i en ledning inne på fastigheten så är det fastighetsägarens som ska bekosta att stoppet åtgärdas. Om du inte har stopp i hela huset utan bara i något eller några av avloppen så tyder det på att stoppet sitter i någon av fastighetens ledningar. Du bör då kontakta en privat aktör för hjälp.

Hur ska jag tömma min pool?

Om du har ett poolvatten som är klorerat, behöver vattnet avkloreras innan tömning. Du som tömmer poolen är ansvarig över att poolvattnet ej orsakar skador på människors hälsa eller miljö.

Du kan tömma din pool genom att låta det avklorerade vattnet rinna långsamt genom en slang över din gräsmatta. Tömningen ska ske långsamt så att vattnet hinner infiltreras i gräsmattan, för att inte orsaka problem för dina grannar.

Poolvattnet kan ej tömmas i det kommunala spillvattenavloppet, då det innehåller för mycket kemikalier. Kemikalierna kan slå ut reningsverkets biologiska reningssteg.

E-tjänst för vatten och avlopp

Använd länken under Relaterad information. Här kan du som har kommunalt vatten och avlopp logga in för att lämna din vattenmätaravläsning, se historik för vattenförbrukning, beställa autogiroblankett och för att beställa ägarbytesblankett.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Felanmälan vatten och avlopp

Akuta händelser Medborgarkontoret, dygnet runt
Telefon: 0501-75 61 00

Icke akuta händelser anmäls gärna via vårt formulär för synpunkter och fel. Se länk under länkar.
Medborgarkontoret 07.30-16.30
Telefon: 0501-75 61 00

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Länkar

Synpunkter och fel

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.