Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Vattenskyddsområden

Foto på skylt som informerar om vattenskyddsområde

Varför inrättas vattenskyddsområden?

Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda.

Vad gäller inom ett vattenskyddsområde?

Det finns flera regelverk för verksamheter och markanvändning inom vattenskyddsområden. Dels föreskrifter som gäller generellt inom alla vattenskyddsområden. Dels särskilda skyddsföreskrifter inom varje enskilt vattenskyddsområde. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta VA-avdelningen.

Utöver regler för vissa typer av verksamheter och markanvändning gäller att man måste vara särskilt försiktig med allt som kan förorena vattentäkten. Nedan följer exempel på försiktighetsåtgärder som är särskilt viktiga för dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde:

  • Undvik att sprida kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Om du sprider växtnäringsämnen (gödsla) i din trädgård, se till att göra det på ett sådant sätt att läckage av näringsämnen undviks.
  • Undvik att tvätta bilen hemma. Gör det i stället på t.ex. en gör-det-själv-hall, där vattnet omhändertas och renas
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning under vintern.
  • Om du reparerar bilen, byter olja på bilen eller fyller på diesel/bensin hemma, se till att samla upp olja och andra kemikalier och skydda marken från spill.
  • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, gödsel, träskyddsbehandlat virke m.m. bör endast ske i mindre mängder, på hårdgjord yta samt under tak.

Sidan senast uppdaterad: 2017-05-31

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.
Telefon: 112

Dokument

Allmän information vattenskyddsområdenPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan