Vattenskyddsområden i Mariestad

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för följande vattentäkter: Tidavad (Boterstena), Svaneberg, Lugnås, Sjötorp samt Böckersboda. Skyddsområdenas ungefärliga utsträckning framgår om du klickar på bilderna nedan. Har du frågor om vilka skyddsföreskrifter som gäller inom något av områdena, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden.

Karta med vattenskyddsområdet i Boterstena
  • Vattenskyddsområde för Tidavads vattentäkt i Boterstena
Karta med vattenskyddsområdena i Svaneberg och Lugnås
  • Vattenskyddsområden för vattentäkterna i Svaneberg och Lugnås
Karta med vattenskyddsområdet i Sjötorp
  • Vattenskyddsområde för vattentäkten i Sjötorp
Karta med vattenskyddsområde i Böckersboda
  • Vattenskyddsområde för vattentäkten i Böckersboda


Sidan senast uppdaterad: 2019-05-09 07.59

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.
Telefon: 112

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Allmän information vattenskyddsområdenPDF