Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bredbandsutbyggnad

Fibernät

Mariestad och Töreboda kommuner genomför en gemensam satsning på fiberutbyggnad på landsbygden under perioden 2013 – 2016. Utbyggnaden sker genom att man bygger ut ett öppet stamnät i kommunerna, vilket sammankopplas med kommunernas stadsnät i Mariestad och Töreboda. Utmed de sträckor där fiberkablar grävs ner skapas efter hand så kallade fiberanslutningspunkter, där framför allt fiberföreningar och företag ges möjlighet att ansluta mot stadsnätet.

Din nuvarande bredbandskapacitet kan du mäta genom att i länklistan öppna länken ”Bredbandskollen”.

Utbyggnaden till enskilda hushåll på landsbygden sker i regel genom att hushållen bildar fiberföreningar för att bygga sina ”byanät”. För detta kan staten (genom Länsstyrelsen) lämna visst stöd. Se länkarna "Länsstyrelsen Västra Götaland" och Jordbruksverket/bredbandsstöd" i länklistan.

Fiberföreningar

I kommunen finns ett stort antal fiberföreningar. Några har redan sina nät i drift. Andra är bara i början av sitt föreningsarbete. Det är Länsstyrelsen som hanterar fiberföreningarnas eventuella ansökan om stöd för sin nätutbyggnad. För mer information om fiberföreningar se länk "VänerEnergi AB" i länklistan.

VänerEnergi ansvarig för fiberutbyggnad

Kommunfullmäktige har beslutat att det kommunala bolaget VänerEnergi AB ska ha det fortsatta ansvaret för fiberutbyggnaden i kommunen, men andra aktörer välkomnas att tillsammans med föreningar (motsvarande) bygga ”byanät”.

På VänerEnergis hemsida finns mer information om fibernätsutbyggnaden på landsbygden och i tätorter samt om och till fiberföreningar. Se länk "VänerEnergi AB" i länklistan och välj sedan ”Utbyggnad av fibernät”.

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-17

Relaterad information

Kontakt
Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar
VänerEnergilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsen Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jordbruksverket/bredbandsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bredbandskollenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun