Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Investera och etablera

Kartbild som visar Mariestads läge mitt emellan Göteborg och Stockholm

Sjöstaden Mariestad
Vid en varumärksundersökning som nyligen genomfördes på uppdrag av Mariestads kommun visade det sig inte helt förvånande att många svenskar förknippar Mariestad med ett känt öl och en bryggerikultur. Mindre känt av omvärlden är att helt andra värden håller på att växa fram i Sjöstaden Mariestad. Sjönära boendeområden i unika lägen, etablering av universitet med helt unika trädgårds-och hantverksutbildningar i staden, innovativa projekt med industriell förnyelse.

Strategiskt läge
Mariestad har ett strategiskt läge vid Europas tredje största insjö, Vänern. Samtidigt planeras för utbygge av E20 på sträckan Göteborg – Örebro vilket förstärker Mariestads strategiska läge vid skärningspunkten E20 och riksväg 26.

Exportföretag, handel, småföretagande och besöksnäring
Näringslivet i Mariestad bygger både på tradition och nyskapande. Här verkar stora exportföretag, handel och småföretagande sida vid sida. Ur sysselsättningssynpunkt domineras antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin som tillsammans med handeln och byggverksamhet sysselsätter cirka 55 % inom den privata sektorn. Här finns bland annat Metsä Tissue och DS Smith inom mjukpapper- och förpackningsindustrin samt Nimbus Boats som tillverkar fritidsbåtar.

Besöksnäringen har vuxit och utvecklas starkt i kommunen och grundar sig främst på ett långsiktigt arbete för att öka boendemöjligheterna och upplevelserna kring Göta kanal och Vänerskärgården. Närhet till regional högskola, goda kommunikationer och en trogen och kostnadseffektiv arbetskraft borgar för en konkurrenskraftig och expansiv miljö.

Test- och demonstrationsplats Mariestad
De ambitiösa hållbarhetsmålen, en arbetsmarknad i behov av vitalisering och en önskan om en industriell förnyelse, har lett till att Mariestad i samarbete med Lunds Universitet, lokalt och regionalt näringsliv och olika offentliga aktörer, nu etablerar Test- och demonstrationsplats Mariestad. Test och demonstrationsplatsen blir en miljö där hållbara transportlösningar på land och till sjöss ska utvecklas och testas. Mariestad tittar också på hur det ska gå att få till stånd en systemlösning som bygger både på produktion och lagring av egen miljövänlig el.

Mariestads näringsliv i siffror

  • Mariestads kommun har cirka 24 200 invånare
  • År 2016 hamnade Mariestads kommun på plats 79 enligt Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning
  • Arbetstillfällen inom det privata näringslivet i december 2014 var 5753 st.
  • Antalet arbetstillfällen inom offentlig verksamhet var 2014 3562 st.
  • Antalet aktiva företag i kommunen uppgick i augusti 2016 till 2060 företag
  • Antalet nystartade företag per 1000 invånare, som andel av kommunens arbetsföra befolkning i åldern 20-26 år, var 13,78 år 2014 (riket 11,03)
  • Handelns omsättning i Mariestad var 1321 miljoner kr år 2015 (försäljningsindex 83). Dagligvaror 749 miljoer (index 92), sällanköp 572 miljoner (index 73)
  • Antalet gästnätter enligt SCB:s statistik för 2015 (hotell, stugbyar och vandrarhem) var 53 520 (med reservation för siffran)
  • Mariestad tillhör landets åtta största arbetsmarknadsregioner med cirka 80 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 personer

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-01

Relaterad information

Kontakt

Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ramona Nilsson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Ramona Nilsson

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun