Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Livsmedelsbutik i Ladukärr fortfarande aktuell

Planerna för en ny livsmedelsbutik i Ladukärr är under överklagande. Det blir därför byggstart senare än beräknat. Netto planerar att genomföra sin tänkta etablering om detaljplanen går igenom. 

Det har under en längre tid saknats livsmedelsbutik i östra delen av Mariestad. Därför togs en detaljplan fram under under 2016 för att möjliggöra handel i bostadsområdet Ladukärr. 

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige i september 2016 och byggnation beräknades starta kort efter det. Detaljplanen blev dock överklagad, vilket gjorde att byggnationen inte kunde påbörjas enligt plan.

- Vi är fortfarande till 100 procent inställda på att etablera en butik enligt de planer som finns sedan tidigare. Vi accepterar att vi inte kommer igång som beräknat när närboende har överklagat detaljplanen. Överklagandeprocessen tar tid och är en demokratisk process som vi respekterar, säger Peter Jakobsen, etableringschef på Netto Marknad Sverige AB.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt är den domstol som prövar det överklagade beslutet.

- Nu väntar vi på besked och om detaljplanen går igenom räknar vi med ett snabbt igångsättande av markarbeten och byggnation. Vi är glada över att Netto väljer att utöka sin verksamhet i Mariestad, säger Erik Randén, exploateringschef Mariestads kommun.

Kontakt

Erica Williamsson
Kommunikatör
Telefon: 0501-75 58 66
E-post: Erica Williamsson

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-02

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun