Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nätverk för företagare

Mariestads kommun samverkar med ett antal intresseorganisationer till stöd för näringslivets utveckling inom kommunen. Vi hjälper också till att starta upp nya nätverk när behov finns. Nedan följer en lista på de föreningar och nätverk som finns idag.

Tillväxt Mariestad ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att aktivt verka för en utveckling av handeln och besöksnäringen, delta övergripande i samhällsutveckling i kommunen. Handelsutvecklare i föreningen är Maria Johansson. Se kontakt under Relaterad information.

Mariestads industrinätverk

Mariestads industrinätverk är ett nytt nätverk för industriföretagen i kommunen. Möten äger rum regelbundet några gånger om året och hålls ute på industriföretagen. Här finns möjlighet att dela kunskap och affärer men också att hitta lösningar på gemensamma problem. IDC West Sweden deltar på träffarna. Är du intresserad av att delta på träffarna kontaktar du näringslivschef Mats Widhage, se kontaktuppgifter till höger.

Mitt Mariestad

Föreningen är en ideell sammanslutning av handels- , service- tjänsteföretag och har till ändamål att främja en sund utveckling av handels, service- och tjänstenäringar under devisen - En levande stad. Kontaktpersoner är KG Carlsson Larsson, ordförande och Sofia Svensson, vice ordförande. Se kontakt under Relaterad information.

Företagarna i Mariestad

Företagarna i Mariestad arbetar för att skapa  bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Ordförande i Mariestad är Björn Mossberg. Se kontakt under Relaterad information.

Sydport Företagsförening Mariestad
Sydport Företagsförening är en ideell förening med uppgift att tillvarata gemensamma intressen för medlemmarna inom området Haggården-Horn.
Ordförande i föreningen är Mikael Brunnhagen. Se kontakt under Relaterad information.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i Mariestad arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.
Ordförande i kommungruppen är Elisabeth Thisner. Se kontakt under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27

Relaterad information

Kontakt
Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Tillväxt Mariestad

Maria Johansson
Telefon: 0501-39 30 73
E-post: Maria Johansson

Mitt Mariestad

KG Carlsson
Ordförande
Telefon: 073-029 02 84
E-post: KG Carlsson

Sofia Svensson
Vice ordförande
Telefon: 072-202 02 99
E-post: Sofia Svensson

Företagarna i Mariestad

Björn Mossberg
Telefon: 070-637 47 09

LRF Kommungrupp

Elisabeth Thisner
Telefon: 0703 - 22 50 18​

Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen

Länkar
Svensk Handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företagarna i Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
LRF
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företagsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun