Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tobak

Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. Ett led i detta arbete var att förbjuda rökning i restaurangen, serveringar och på nöjesställen med undantag för servering som sker utomhus, samt att särskilda rökrum kan installeras.

Rökförbudet trädde i kraft den 1 juni 2005

Omsorg om personalens hälsa är den främsta anledningen till beslutet som togs i riksdagen under april 2004. Trots alla arbetstagares rätt till en rökfri arbetsmiljö sedan tobakslagens införande 1994, har restauranganställda varit undantagen från denna rätt. Enligt Statens folkhälsoinstitut är restauranganställda den yrkesgrupp som utsätts för den största risken att drabbas av cancer, till följd av passiv rök i sin arbetsmiljö.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen ska informera restauranger, caféer och andra matställen om vilka regler som gäller för rökförbudet, och har rätt att inspektera verksamheter där tobakslagen ska efterlevas. Finns felaktigheter avseende hur tobakslagen följs kan kommunen tvinga ägaren att lösa problemet.

Tobaksförsäljning

För försäljning av tobak gäller särskilda regler. Se mer på våra sidor för företagare.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan