Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tobaksförsäljning

I unga år bedöms rökning vara inkörsport till att vilja testa även andra droger. För att undvika att barn och ungdomar börjar röka har riksdagen beslutat om att förbjuda försäljning av tobak till ungdomar under 18 år. För att kunna kontrollera att denna lag följs finns även beslut på att alla som vill sälja tobaksvaror ska vara registrerade. Detta görs genom att en anmälan skickas in till kommunen.

Vilka regler gäller vid försäljning av tobak?

 • 18-årsgräns
  Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Försäljningsstället skall skylta om åldersgränsen. Skylten ska synas tydligt och bör vara placerad vid kassan.
 • Langning
  Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker ska lämna över dem till person som inte fyllt 18 år.
 • Anmälan
  Från och med 1 juli 2002 ska den som säljer eller tänker sälja tobak anmäla detta till kommunen. En ny näringsidkare som ska över försäljningen av tobak, måste anmäla .
 • Egentillsyn
  Den som säljer tobak ska ha egen kontroll över tobaksförsäljningen. Det innebär att den ansvariga för butiken ska arbeta fram ett skriftligt program där det framgår hur denne och eventuell personal arbetar för att reglerna i tobakslagen följs.
 • Marknadsföring
  Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter förbjuds med tre undantag (läs mer om de undantagen i lagen som du hittar under Relaterad information)

Marknadsföring

Förbudet att marknadsföra tobaksvara på försäljningsstället innebär att inga affischer eller större anslag får förekomma inne i butiken. Dessa uppfattas som påträngande. Ytterligare exempel på marknadsföringsåtgärder som är förbjudna enligt tobakslagen är:

 • rabatter och prissubventioner
 • gåvor och premier
 • gratisutdelning och varuprover
 • reklamtävlingar
 • PR-material, till exempel askkoppar, tändare, parasoller och liknande

Förbud mot försäljning av lösa cigaretter

Förpackningar om färre än 19 cigaretter får inte tillhandahållas konsumenten (förbud mot att sälja lösa cigaretter).

Avgift

Kommunen tar ut anmälningsavgift och tillsynsavgift av dem som säljer tobak. Kommunfullmäktige har bestämt om tillsynsavgift är 650 kr/timme vid försäljning av tobak. Anmälningsavgifts storlek är 1 300 kr, för handläggning av anmälan av försäljning av tobak.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Du riskerar böter eller fängelse. Den som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Föreläggande och förbud

Miljö- och byggnadsförvaltningen kan bestämma om föreläggande eller förbud i förening med vite, som kan uppgå till flera tusen kronor. Om du bryter mot föreläggandet eller förbudet genom att till exempel sälja till den som är under 18 år, kan vitet dömas ut.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett skriftligt beslut inom två veckor från det att komplett anmälan/ansökan kommit in till oss.

Blankett för anmälan hittar du under Relaterad information. 

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-16

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Taxa enligt tobakslagen
PDF
Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållarePDF

Blankett

Blanketter

Länkar

Tobakslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan