Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Test- och demonstrationsplats Mariestad

Mariestads kommun vill vidta konkreta åtgärder för att leva upp till flera tuffa hållbarhetsmål. Det gäller dels regeringens mål 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta, Västra Götalandsregionens plan VG2020 och även vår egen vision för Mariestad 2030. Vi är dessutom utnämnda av Unesco till ett biosfärområde, det vill säga ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. För att klara detta krävs helhetstänkande, mod och handlingskraft. Det har vi i Mariestads kommun! Att vara ett modellområde för Unesco är en kvalitetsstämpel som visar att vi är aktiva och framåt i vårt hållbarhetsarbete, vilket gör oss synliga och attraktiva för omvärlden. Test- och demonstrationsplats Mariestad är vårt bidrag till modellområdet.

Test- och demonstrationsplats Mariestad är plattform och en geografisk plats för test och demonstration av hållbara transportlösningar på land och till sjöss. Vi eftersträvar skalbara systemlösningar med ett helhetstänkande kring produktion, lagring, användning och överföring av energi på nya sätt.

Vi vill att kommuninvånarna i Mariestad ska kunna känna stolthet och framtidstro över att leva och bo i en region som befinner sig i utveckling.

Test- och demonstrationsplatsen består av tre delar. Du hittar mer information om dessa i menyn.

  • ElectriVillage - öppen testbädd för hållbara transportlösningar
  • Logistikhub
  • HydrogenVillage - systemlösningar för energi

Industriell förnyelse och affärsutveckling
Test- och demonstrationsplats Mariestad ska på sikt leda till industriell utveckling, förnyelse och hållbar tillväxt i Mariestad och Västra Götalandsregionen. Det finns potentiella affärsmöjligheter för flera företag i närområdet när det gäller produkter och tjänster kopplade till hållbara transporter och elektromobilitet. Genom att överföra kunskap och erfarenheter mellan olika aktörer vill vi bygga ett hållbart system runt energiförsörjning, laddinfrastruktur, logistik och kompetensfrågor. Besöksnäringen är också en bransch som kommer att gynnas, något vi redan börjat märka av. Dessutom kommer ett proaktivt och strategiskt arbete för nya företagsetableringar att startas.

I Mariestad finns också ett nybildat industrinätverk. Syftet med detta är att utveckla företagens kontakter och öka erfarenhetsutbytet mellan dessa så att fler nya affärer kan skapas. Det finns också möjlighet att på sikt starta upp andra kluster där akademi, näringsliv och organisationer kan samverka i aktiviteter som syftar till att exempelvis få igång gemensam produktutveckling och gemensamma inköp, vilket skapar förutsättningar för fler lönsamma affärer inom Mariestad och Västra Götalandsregionen.

Kompetensutveckling
Genom test- och demonstrationsplatsen vill vi åstadkomma en starkare identitet för Mariestad som en innovativ och intressant plats i Västra Götalandsregionen, och en plats som tydligt bidrar till regionens utveckling och hållbarhetsmål.

Vi tillför ny kompetens via forskning och utveckling dels genom samarbetet med Lunds Universitet och Mariestads högskoleplattform Dacapo Mariestad med Chalmers och Göteborgs Universitet, och dels genom regionala stödorganisationer som IDC och Gothia Science Park med flera. Med ökad kunskaps- och kompetenstillförsel i Mariestad ökar attraktiviteten för nya företagsetableringar kopplade till hållbara transportlösningar och miljövänlig energi, med nya arbetstillfällen som följd.

Ett arbete för att identifiera behov av spets- och bristyrkesutbildning kopplad till satsningarna kring Test- och demonstrationsplatsen har också påbörjats. Tanken är att knyta sådana utbildningar till högskoleplattformen Dacapo Mariestad.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-12

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Söderström
Utvecklingsstrateg och projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Söderström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
Infoblad ElectriVillage IPDF
Infoblad ElectriVillage IIPDF
Infoblad ElvägPDF

Länkar

Film om ElectriVillagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regeringens mål 2030 om fossiloberoende fordonsflottalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
VG2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vision 2030
UNESCOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekullelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun