Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

ElectriVillage - öppen testbädd för hållbara transportlösningar

ElectriVillage demonstrerar teknik för elektromobilitet på land och till sjöss. ElectriVillage är ett exempel på hur en medelstor kommun kan arbeta med miljövänligt resande, transporter och arbetsmaskiner. Vi samarbetar med Lunds Universitet och institutionen för elektroteknik när det gäller test och utvärdering av helelektriska transportfordon, och konduktiv laddning via elväg.

Elvägen består av ett antal skenor som läggs ovanpå vägen. Med elvägen kan nästan alla typer av fordon ladda under gång, men det är också möjligt att ladda fordon stillastående på samma typ av skenor. Fordonen som ska testas på elvägen ska utrustas med en släpkontakt, en så kallad avtagare, som gör det möjligt för bilen att ladda och kommunicera med elvägen så att betalsystem i förlängningen kan kopplas till systemet.

Vi samarbetar med bland andra Lunds universitet, Elonroad, Coman, DHL, Vattenfall, VänerEnergi, Sustainable Innovation med flera, och vår satsning stöds av bland andra Fordonskomponentsgruppen, FKG. Energimyndigheten finansierar en del av arbetet och de olika parterna i projektet en del.
Lär mer om hur elvägen fungerar via presentationsfilmen om ElectriVillage som finns här på sidan.

Testfordon

Mariestads kommun skall till en början testa tre helelektriska transportfordon; en mindre buss, en distributionsbil och ett arbetsfordon, tillverkade av en svensk leverantör av mindre specialfordon, COMAN AB.
Vi deltar också i ett nationellt samarbete kring fullelektrisk godsdistribution (FFI) där ett antal helelektriska distributionsfordon kommer att testas och utvärderas både i Mariestad och i Stockholm.

Elväg
Under senhösten 2017 planerar Mariestad att lägga ut 1-2 laddskenor elväg i staden. I ett första skede kommer dessa att vara helt strömlösa. Vi gör detta för att kommuninvånarna ska få chansen att se och testa vad som är på gång. Riskanalyser ska utföras, säkerhetsfrågor ska lyftas och skyltning planeras.
Under 2018 kommer svagström med 22-48V att kopplas in. Då kommer vi att kunna genomföra tester med stillastående (statisk) laddning. Samtidigt kommer extern finansiering att sökas för att kunna testa laddning under gång (dynamiskt) med 600V spänning på ett antal platser i Mariestad. Vi räknar med att dessa tester skulle kunna äga rum under 2019.

Mariestads och Skövde kommuner planerar också att under 2017 tillsammans med en rad stora aktörer ansöka om finansiering för att projektera elväg på en del av väg 26 mellan städerna. Denna projektering beräknas kunna börja under 2018 och pågå 1-1,5 år innan en fullständig plan för genomförande kan presenteras.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Söderström
Utvecklingsstrateg och projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Söderström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument
Infoblad ElectriVillagePDF
Infoblad ElvägPDF

Länkar
Film om ElectriVillagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ElectriCitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun