Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

HydrogenVillage - systemlösningar för energi

Mariestads kommun har ambitionen att bli mer självförsörjande på förnybar, lokalt producerad och lagrad energi. Därför utvecklar och testar vi nya hållbara energisystem som kan skapa en effektivare, mer tillförlitlig och miljövänlig energitillgång över tid. HydrogenVillage är ett av delprojekten vid Test- och demonstrationsplats Mariestad och drivs av vårt lokala energibolag VänerEnergi AB i samarbete med Mariestads kommun.

Tankstation för vätgas
Första steget i byggandet av detta förnybara energisystem är en tankstation för vätgas som invigdes den 31 januari 2017. Stationen är den femte i Sverige för tankning av vätgas till personbilar. Den ligger strategiskt placerad intill E20 vid infarten till staden och är en tydlig och viktig del i en europeisk vätgaskorridor som är under utveckling. I och med denna etablering och möjlighet till tankning, är det möjligt att resa med bränslecellsbil mellan Göteborg och Stockholm. När antalet vätgasstationer i Sverige, Norden och Europa successivt ökar kommer marknaden för bränslecellsfordon att öka och fler kommer att kunna köpa bilar som drivs med vätgas. Mariestads kommun har i demonstrationssyfte investerat i två bränslecellsfordon som används dagligen i vår egen fordonsflotta.

Det kommunala energibolaget VänerEnergi AB ansvarar för driften av vätgasstationen.

Systemlösning för lokalt producerad och lagrad el
Tankstationen är ett viktigt steg i den systemlösning för energiförsörjning som är under uppbyggnad i Mariestad. Nästa steg i denna satsning är byggandet av två nya förskolor som kommer att täcka hela sitt energibehov med energi från sol och vätgas. Skolorna beräknas stå klara under 2019.

Parallellt med detta investerar vi i en elektrolysör till vätgasstationen för att själva kunna tillverka vätgasen lokalt. Detta blir mycket billigare än att köpa gas på marknaden och vi kan dessutom säkerställa att den el som produceras är 100% förnybar. Överskottsvärme som uppstår vid själva elektrolysen (processen) kan lagras och användas för lokal elförsörjning.

Vi bygger också en första mindre solpark intill vätgasstationen. Solenergi som produceras via solcellerna kommer att kunna lagras i vätgas och överskottet kan användas i fjärrvärmenätet eller säljas vidare. Solcellsparken är en första test- och demonstrationsanläggning som beräknas stå klar under våren 2018. När vi ser utfallet av denna finns tankar om en eller flera fullskaliga solparker i staden inom ett par år.

Läs mer om vätgas på Vätgas Sveriges hemsida. Länk finns här på sidan.

Finansiering Hydrogene village

Satsningen på tankstation för vätgas finansieras till största delen av EU (via projekten Fuel Cell and Hydrogen och Hydrogen Mobility Europe), Västragötalandsregionen och och till en mindre del av Mariestads kommun.

Logotyper finansiering Hydrogene village

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-12

Relaterad information

Kontakt

Harald Bouma
Projektkoordinator, VänerEnergi AB
Telefon: 0501-637 41
E-post: Harald Bouma

Ulrika Söderström
Utvecklingsstrateg och projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Söderström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

VänerEnergi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vätgas Sverige
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Film om test- och demonstrationsplats Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun