Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Logistikhub

En kommun som Mariestad transporterar mängder av produkter till sina olika verksamheter, till exempel mat, blöjor och papper. I syfte att pressa kostnaderna för inköp, åstadkomma minskad miljöbelastning av fossildrivna distributionsfordon, minska buller och trängsel, vill vi låta utvärdera möjligheten att etablera en egen logistikhub (samlastningscentral) för distribution av varor till kommunens egna verksamheter. Tanken är att gods ska distribueras ut från huben/centralen med helelektriska, mindre distributionsbilar.

I planen ligger också att huben ska bidra till sysselsättning för personer som idag står långt från arbetsmarknaden och är i behov av möjlighet till arbets- och eller språkträning.

Arbetet med att förverkliga logistikhuben har påbörjats under hösten 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-12

Relaterad information

Kontakt

Peter Lidenfors
Projektledare
Telefon: 0501-75 61 06
E-post: Peter Lidenfors

Ulrika Söderström
Utvecklingsstrateg och projektledare Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Söderström

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun