Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Provåk kommunens nya elbuss på julmarknaden

Den 25 november kan du som besöker Mariestad julmarknad provåka kommunens nya elbuss. Passa också på att spana in våra andra miljöfordon och en banbrytande elväg.

Mariestads kommun är utnämnt till biosfärområde av Unesco, det vill säga ett internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Till modellområdet knyts projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad där kommun tillsammans med företag, akademi och myndigheter utvecklar hållbara transport- och energilösningar. Projektet bidrar nationellt till regeringens hållbarhetsmål om fossiloberoende och ska också leda till nya jobb lokalt.

Miljöfordon ställs ut på parkeringen mittemot Cityhuset

I delprojektet ElectriVillage, som drivs genom Test- och demonstrationsplats Mariestad, ingår tre svensktillverkade elfordon som ska testas på markbunden elväg. På julmarknaden den 25 november, mellan klockan 10.00 och 16.00, ställer Mariestads kommun och VänerEnergi ut dessa elfordon tillsammans med bränslecellsbilar och elcyklar på parkeringen mittemot Cityhuset.

- Mariestad är en kommun som präglas av hållbarhet. Genom Test- och demonstrationsplats Mariestad positionerar vi vår roll som en kommun där frågor om fossiloberoende och framtida industrier är viktiga. Under julmarknaden vill vi ge Mariestadsborna möjligheten att se fordonen och dessutom provåka elbussen, säger Ulrika Lindahl, projektledare för Test- och demonstrationsplats Mariestad.

Tillfällig grön busslinje

Tradition möter framtidens kollektivtrafik när jultomtar från tre nordiska länder anländer till Nya torget i kommunens elbuss. Med start klockan 11.00 ges allmänheten chansen att åka med på en rundtur. Elbussen avgår utanför Stadshotellet var 15:e minut och tar dig förbi Karlsholme, hamnen och sedan tillbaka till torget via Kungsgatan. Busslinjen körs fram till klockan 14.45 och har uppehåll mellan klockan 12.00 och 13.00. Bussen tar max 29 passagerare (inklusive ståplatser) och har plats för antingen en rullstol eller barnvagn varje tur.

Elväg som kan bli först i Sverige

Under julmarknaden kan du också se en prototyp av den elväg som kommer att testas inne i Mariestad under 2018-2019. Den planerade elvägen blir den första markbundna elvägen i stadsmiljö i Sverige. Tekniken har utvecklats i samarbete med Lunds universitet och innebär att elfordon laddas under färd.

Du har också chansen att vinna en provtur i en bränslecellsbil. Varmt välkommen att besöka vårt tält på julmarknaden!

Kontakt

Ulrika Lindahl
Projektledare, Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Lindahl

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-17

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun