Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Systemlösningar för energi

Mariestads kommun har ambitionen att bli mer självförsörjande på förnybar, lokalt producerad och lagrad energi. Därför vill vi utveckla och testa nya hållbara energisystem som kan skapa en effektivare, mer tillförlitlig och miljövänligare energitillgång över tid.

Tankstation för vätgas
Som ett led i denna ambition har Mariestads kommun investerat i en tankstation för vätgas. Tankstationen invigs den 31 januari 2017 och blir den femte stationen i Sverige för tankning av vätgas till personbilar. Stationen  kommer att ligga strategiskt placerad intill E20 vid infarten till staden. I och med denna etablering och möjlighet till tankning, kommer man att kunna resa med vätgasbil mellan Göteborg och Stockholm. När antalet vätgasstationer i Sverige successivt ökar kommer fler att kunna köpa bilar som drivs med vätgas. Mariestads kommun köper själva in två vätgasfordon till sin fordonsflotta.

Det kommunala energibolaget VänerEnergi AB ansvarar för drift av vätgasstationen.

Systemlösning för lokalt producerad och lagrad el
Tanken är att i nästa steg investera i en elektrolysör som komplement till vätgasstationen. En elektrolysör kan göra det möjligt att tillverka egen gas och lagra denna. Överskottsvärme som uppstår vid själva elektrolysen (processen) kan lagras och användas för lokal elförsörjning.
Förutom tillverkning och lagring av vätgas, möjliggör Mariestads kommun även för Sveriges största solcellspark, cirka 100.000 m2. Beslut om planen beräknas komma under våren 2017. I anslutning till parken planeras även ett helt nytt industriområde (Sund).

Läs mer om vätgas på på sidan Vätgas Sverige. Länk finns här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-10

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Lindahl
Utvecklingsstrateg och ansvarig Test- och demonstrationsplats Mariestad
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Ulrika Lindahl

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

VänerEnergi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vätgas Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna
Gullspång kommuns
Töreboda kommun