Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestad ska bli bättre på företagande

Mariestads kommuns elbuss.

Mariestads kommun ska jobba för ett starkare företagsklimat och skapa förutsättningar för nya och befintliga företag att utvecklas och växa. Som ett led i detta deltar kommunen i utbildningen Förenkla Skaraborg som startade den 9 oktober. Ett 20-tal tjänstemän från Mariestad var anmälda och tog gemensam transport till Skövde med kommunens elbuss.

Förenkla Skaraborg är en utbildning i två delar där kommunerna ska få stöd och verktyg för sitt arbete med att förbättra företagsklimatet.

- Vi måste hela tiden vara lyhörda för företagens behov och synpunkter så att de får de bästa förutsättningarna att driva verksamhet i vår kommun, säger näringslivschef Mats Widhage.

Den första utbildningsdagen gick av stapeln den 9 oktober på Gothia Science Park i Skövde där 200 personer från hela Skaraborg deltog. Dagen bjöd på information och inspiration kring hållbart företagsklimat, bemötande och värdskap samt vardag och myndighetsutövande ur en företagares synvinkel. Eftermiddagen avslutades med ”bikupor” där deltagarna fick diskutera och summera dagens innehåll.

Från Mariestads kommun deltog ett 20-tal tjänstemän. På tisdagsmorgonen avgick gemensam transport från stadshuset med kommunens elbuss.

- Det är bra att vi i kommunerna kan samla våra olika professioner som en företagare har kontakt med. Inom kommunen arbetar vi med olika former av kontroller och tillstånd, vår strävan bör vara att koordinera vår egen organisation för att förenkla utåt. Detta siktar vi på att komma vidare med genom ”Förenkla Skaraborg”, avslutar Annika Kjellkvist, miljö- och byggnadschef.

Utbildningen arrangeras av kommunalförbundet och bygger på en kurs som vanligtvis tillhandahålls av Sveriges kommuner och landsting men som här är specialsydd utifrån specifika behov i Skaraborg. Den är en del i projektet Stärkt företagsklimat i Skaraborg som pågår 2018-2020 där syftet är att hitta metoder och processer för ett enklare, mer serviceinriktat och kvalitativt arbetssätt gentemot näringslivet. Målet är att Skaraborgs samtliga 15 kommuner ska hamna inom topp 100 när projektet är genomfört, jämfört med dagens åtta.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-08