Två nya utlysningar från Tillväxtverket till besöksnäringen

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att under 2021 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Det innebär bland annat att nya stöd finns att söka för att stärka affärs- och produktutveckling samt för hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang.

I samband med coronapandemin har man sett att frågor om hälsa och säkerhet, digitala alternativ och anpassning till lokala marknader har blivit allt viktigare. Regeringens förslag i budgetpropsitionen för 2021 innebär en satsning på 100 miljoner kronor inom besöksnäringen. 75 miljoner av dessa går till Tillväxtverkets uppdrag. Platsutveckling, statistik och kunskap och företagens omställning ingår i uppdraget.

Att vi får resurser både för konkret omställning i destinationer och företag och resurser för att utveckla kunskapsstöd är mycket positivt, säger Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör.

Två utlysningar

Behoven inom besöksnäringen är akuta och uppdraget är relativt kort. Medlen i de aktuella satsningarna kan sökas fram till 15 februari och projekten ska genomföras mellan februari/mars 2021 - april 2022. Tillväxtverket presenterar följande utlysningar:

Du kan läsa mer om regeringsuppdraget på länken nedan.

Regeringsuppdraget - Främjande av besöksnäringens omställning och utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster