Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

ElectriVillage Mariestad - modellområde för hållbar utveckling

Mariestads kommun har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling (biosfärområde). ElectriVillage är namnet på en satsning som handlar om test och demonstration av hållbara transportlösningar och energisystem, som sker i modellområdet.

Världsunika energilösningar

ElectriVillage är unikt. Det finns i dagsläget inget annat modellområde i världen som uppvisar en kombination av hållbara transportlösningar och energisystem som ElectriVillage.

Varför ElectriVillage?

Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden.

Mariestad vågar testa på riktigt

Här genomförs olika typer av tester i Mariestads öppna gatumiljö och i de kommunala verksamheternas daglig drift – inte i inhägnade områden eller i laboratorier. All testverksamhet som genomförs i ElectriVillage utgår från den mindre eller medelstora stadens behov och förutsättningar, men är möjlig att skala upp och passa i en större kommun.

Ett av Unesco utsett modellområde

I Mariestad finns helhetstänkande, mod och handlingskraft. Att vara ett modellområde för Unesco är en kvalitetsstämpel som visar att vi tänker nytt och är framåt i vårt hållbarhetsarbete, vilket gör oss synliga och attraktiva för omvärlden.

ElectriVillage bidrar till samhällsutveckling

Genom satsningarna på ElectriVillage vill Mariestads kommun skapa förutsättningar för lokala företag att utvecklas och hitta nya affärer, och för företag på andra platser att etablera sig i staden. Kommunens högskoleplattform Dacapo Mariestad arbetar med att ta fram spetsutbildningar inom hållbara transporter och miljöteknik för att kunna tillgodose viktiga kompetensbehov i framtiden. Kommuninvånarna i Mariestad ska kunna känna stolthet och framtidstro över att leva och bo i en region som befinner sig i utveckling!

Projekt inom ElectriVillage

I ElectriVillage utförs testverksamhet inom tre olika områden. Du hittar mer information om dessa i sidmenyn.

  • Förnybara energisystem
  • Hållbara transporter
  • Logistik och inköp

Information in english

Read about ElectriVillage and related projects in the PDF -documents under Relaterad information on this page.

Aktuellt

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan