Faktablad om Test- och demonstrationsplats Mariestad

Nu finns tre nya faktablad i PDF-format om Test- och demonstrationsplats Mariestad att läsa och ladda ned.

Vill du veta mer om Test- och demonstrationsplats? Här hittar du tre faktablad med information som riktar sig olika målgrupper.

ElectriVillagePDF

Riktar sig till kommuninvånare, skolor och liknande.

ElectriVillagePDF

Passar bra för presentation till näringsliv, myndigheter, organisationer med flera.

ElvägPDF

Fakta om elvägar som ska testas i Mariestad.

Sidan senast uppdaterad: