Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Hållbara transporter

I Mariestad testas en av tre markbundna tekniker som finns i Sverige idag och som ännu inte testats i stadsmiljö. Här demonstrerar Mariestads kommun olika typer av helelektriska fordon och modern laddteknik. Det handlar främst om olika typer av distributions-, transport- och arbetsbilsfordon och om markbunden elväg. Fordonen testas i daglig verksamhet, och några av dem utrustas för att kunna laddas på elväg.

Varför elväg?

Om det skulle finnas elväg på större delen av Europas vägnät skulle bilarnas batterier kunna vara mycket mindre än idag. Det skulle vara mer praktiskt och miljövänligt än att ha stora, tunga batterier som tar mycket lastutrymme i bilen, och som tillverkas med metoder som inte alltid är 100 procent miljövänliga. Dessutom är det bekvämt att kunna ladda medan man kör. Elvägar skulle också minska behovet av många och stora snabbladdningsplatser längs med vägarna, vilket kommer att behövas när allt fler väljer att köpa elbil som enbart kan laddas på traditionellt sätt, det vill säga med sladd.

En del flera forskningsprojekt

Elvägen har utvecklats av företaget Elonroad AB och testerna genomförs i ett forskningsprojekt finansierat av Energimyndigheten som drivs av Lunds Universitet. Där ingår förutom Mariestads kommun, Elonroad och VänerEnergi. Både statisk (stillastående) och dynamisk (under körning) laddning ska prövas. I ett annat forskningsprojekt som handlar om godsdistribution, som koordineras av Sustainable Innovation och finansieras av Vinnova, testar företaget DHL en helelektrisk distributionsbil i Mariestad.


Logotyper från samarbetspartners: Lunds universitet, Elonroad, Vänerenergi, Sustainable innovation, DHL, Energimyndigheten, Vinnova

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15

Relaterad information

Kontakt

Susannè Wallner
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0501-75 50 38
Telefon: Susannè Wallner
E-post: ElectriVillage

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen