Logistik och inköp

Mariestads kommun arbetar för att minska mängden transporter av varor till skolor och äldreboenden inne i staden. Det är viktigt både för att minska mängden koldioxidutsläpp, trängsel och buller, och för att öka säkerheten i samband med lastning och lossning av gods. Dessutom vill kommunen utveckla och effektivisera sina inköpsrutiner. Därför kommer en logistikhub att skapas varifrån alla varor som ska distribueras till olika kommunala verksamheter ska levereras.

Social hållbarhet

Huben ska drivas med hjälp av personal och deltagare vid arbetsmarknadsenheten, och innebär därigenom en möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Till en början kommer bara en del av alla varor som fraktas till kommunens verksamheter att levereras ut via huben, men i förlängningen är tanken att alla varor inklusive mat ska distribueras ut från denna. Leveranserna ska utföras med elektriska, mindre distributionsbilar.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Susanné Wallner
Näringslivschef industri/tjänstesektor
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner
E-post: ElectriVillage infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen