Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt inom ElectriVillage

EU-loggan och Leaderloggan

Leaderprojekt - Nya affärsmöjligheter och besökare med ElectriVillage

Arbetet som pågår inom ElectriVillage lockar besökare från hela världen. En ny kategori besökare som vill se världsunika och konkreta lösningar inom förnybar energi och ta del av erfarenheter från utvecklingsprojekt. Studiebesöket innefattar ofta även övernattning, måltider och andra kringaktiviteter.

Syftet med projektet är att ta tillvara på möjligheten att skapa affärsnytta för näringslivet kopplat till ElectriVillage, detta genom att skapa anpassade paketlösningar och aktiviteter för nationella och internationella besökare och stärka besöksnäringen.

Exempel på uppsatta mål i projektet:

  • Ta fram en affärsmodell som stärker näringslivet och besöksnäringen.
  • Genomföra kompetenshöjande insatser samt utbilda aktörer som riktar sig till målgruppen som besöker ElectriVillage.
  • Ta fram material på olika språk.

Mariestads kommun vill med detta skapa bättre förutsättningar för företagen att kunna göra affärer inom hållbarhetsområdet med fokus på förnybara lösningar.

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-07 10.08

Relaterad information

Kontakt

Susanné Wallner
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner
E-post: ElectriVillage infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen