Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Investera och etablera

Kartbild som visar Mariestads läge mitt emellan Göteborg och Stockholm

Sjöstaden Mariestad

Vid en varumärksundersökning som nyligen genomfördes på uppdrag av Mariestads kommun visade det sig inte helt förvånande att många svenskar förknippar Mariestad med ett känt öl och en bryggerikultur. Mindre känt av omvärlden är att helt andra värden håller på att växa fram i Sjöstaden Mariestad. Sjönära boendeområden i unika lägen, etablering av universitet med helt unika trädgårds-och hantverksutbildningar i staden, innovativa projekt med industriell förnyelse.

Strategiskt läge

Mariestad har ett strategiskt läge vid Europas tredje största insjö, Vänern. Samtidigt byggs E20 på sträckan Göteborg – Örebro ut, vilket förstärker Mariestads strategiska läge vid skärningspunkten E20 och riksväg 26.

Exportföretag, handel, småföretagande och besöksnäring

Näringslivet i Mariestad bygger både på tradition och nyskapande. Här verkar stora exportföretag, handel och småföretagande sida vid sida. Tillverkningsindustrin tillsammans med handeln och byggverksamhet sysselsätter cirka 55 procent av arbetskraften inom de privata verksamheterna i kommunen. Här finns bland annat Metsä Tissue och DS Smith inom mjukpapper- och förpackningsindustrin samt Nimbus Boats som tillverkar fritidsbåtar.

Besöksnäringen har vuxit och utvecklas starkt i kommunen och det grundar sig främst på ett långsiktigt arbete för att öka boendemöjligheterna och upplevelserna kring Göta kanal och Vänerskärgården. Närhet till högskola, goda kommunikationer och tillgång på arbetskraft skapar en konkurrenskraftig och expansiv miljö.

ElectriVillage

Mariestads kommun har av Unesco blivit utnämnd till modellområde för hållbar utveckling. Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030. Samtidigt skapas förutsättningar för nya affärsmöjligheter, för lokala företag att utvecklas och för företag på andra platser att etablera sig i staden, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden. I Mariestad finns helhetstänkande, mod och handlingskraft. Att vara ett modellområde för Unesco är en kvalitetsstämpel som visar att vi tänker nytt och är framåt i vårt hållbarhetsarbete, vilket gör oss synliga och attraktiva för omvärlden och därmed en bra plattform för nya etableringar.

Mariestads näringsliv i siffror

  • Mariestads kommun har cirka 24 300 invånare.
  • År 2018 hamnade Mariestads kommun på plats 53 enligt Svenskt näringslivs företagsklimatundersökning.
  • Arbetstillfällen inom det privata näringslivet i december 2015 var 5837.
  • Antalet arbetstillfällen inom offentlig verksamhet var 2015 3678.
  • Antalet aktiva företag i kommunen uppgick i augusti 2017 till 2200.
  • Antalet nystartade företag per 1000 invånare, som andel av kommunens arbetsföra befolkning i åldern 20-26 år, var 13,78 år 2014 (landet 11,03).
  • Handelns omsättning i Mariestad var var 1363 miljoner kronor år 2016 (försäljningsindex 86). Dagligvaror 757 miljoner (index 92), sällanköp 606 miljoner (index 79).
  • Antalet gästnätter enligt Statistiska centralbyråns siffror för 2016 (hotell, stugbyar och vandrarhem) var cirka 52 000.
  • Mariestad tillhör landets åtta största arbetsmarknadsregioner med cirka 80 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 personer.

Sidan senast uppdaterad: 2019-02-15

Relaterad information

Kontakt

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen