Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Etableringsområden i Mariestad

Intresset för etableringar vid landets mest trafikerade vägar växer. Trafikplatsen mellan E20 och riksväg 26 är högintressant ur detta perspektiv.

Utbyggnad av E20

E20 kommer byggas ut inom en nära framtid, vilket gör läget mer intressant för bland annat logistikverksamhet. Utmed och på nära avstånd från E20 finns tomtmark för verksamhet såväl inom handel som industri och logistik.

I menyn kan du ta del av mer detaljerad information om de områden där det finns lediga tomter.

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-27

Relaterad information

Kontakt

Erica Williamsson
Kommunikatör
Telefon: 0501-75 58 66
E-post: Erica Williamsson

Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan