Landsbygdsutveckling

Mariestad kommuns landsbygdsstrategi

Mariestads vision slår bland annat fast att ”Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre samhällena, som i stadskärnan.". Denna kommunövergripande landsbygdsstrategi beskriver hur kommunen arbetar för att uppnå visionen på landsbygden i Mariestad, vilket här betyder hela kommunen utom Mariestads tätort, inklusive fem tätorter, 13 mindre orter och skärgårdens öar. Landsbygdsstrategin hittar du under Relaterad information här på sidan.

Svenska Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

  • lönsamma och livskraftiga företag
  • aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • attraktiv landsbygd

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om de olika stöden i Landsbygdsprogrammet och när det finns möjlighet att söka, se länk under Relaterad information här på sidan.

Leader Nordvästra Skaraborg

Leader syftar till att fånga upp och förverkliga föreningars och företags idéer om hur den egna bygden ska utvecklas. Det unika med Leader är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande. Området består av 10 kommuner - Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara kommun.

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden bygger på samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor. Arbetet utgår från ett tydligt underifrånperspektiv, vilket innebär att de som bor och verkar på orten ska driva utvecklingen. En ny strategi för detta har tagits fram gemensamt med partnerskapet (representanter från ideell-, privat- och offentlig sektor) och en skrivargrupp. Sverige har valt att tillämpa flerfondslösning, vilket innebär att lokalt ledd utveckling kan arbeta med flera fonder. Leader Nordvästra Skaraborg har valt att arbeta med tre fonder. Det är Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden.

Mer att läsa om den nya Leaderstrategin finns som en pdf att öppna under ”Leaderstrategi”, under Dokument här på sidan. Mer information om Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden finns på Jordbruksverkets hemsida, se länk under Länkar här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt
Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: Jonas Johansson

Björn Zandelin
Näringslivschef besöksnäring/handel
Telefon: 0501-75 57 30
E-post: Björn Zandelin

Leader Nordvästra Skaraborg

Lovisa Johansson Hollsten
Verksamhetsledare
Telefon: 070-25 770 39
E-post: Lovisa Johansson Hollsten

Emma Häggberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-25 770 93 
E-post: Emma Häggberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Leader Nordvästra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Film om Leaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets information om Lokalt ledd utveckling genom leadermetodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets information om landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

LandsbygdsstrategiPDF