Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestads näringslivsstrategi

Flygfoto över Hindsberg

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra Mariestads kommuns arbete för näringslivsutveckling. Tillsammans med företag och andra organisationer ska goda förutsättningar skapas för att främja tillväxt i befintliga företag och göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar så att fler arbetstillfällen kan skapas.

Strategin är också ett betydelsefullt dokument när det gäller att prioritera insatser för att uppnå Mariestads Vision 2030.

Under Relaterad information hittar du näringslivsstrategin i sin helhet.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-19

Relaterad information

Kontakt

Mats Widhage
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Mariestad kommuns näringslivsstrategiPDF