Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Överklagad detaljplan för livsmedelsbutik i Ladukärr avslås

Den överklagade detaljplanen som möjliggör etablering av livsmedelsbutik i Ladukärr avslås av mark- och miljödomstolen.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2016 att anta en detaljplan som möjliggör etablering av handel vid Krontorpsrondellen, öster om bostadsområdet  Ladukärr. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Mark- och miljödomstolen har beslutat att avslå överklagandena, vilket innebär att planerna för en etablering av Nettobutik nu kan gå framåt. En tidsplan för genomförandet kommer att tas fram mellan kommunen och Netto Marknad AB.  

Uppdatering 2017-03-16

Mark- och miljödomstolens dom har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Kommunen inväntar nu beslut om prövningstillstånd.

Kontakt:
Erik Randén
Exploateringschef
Telefon: 0501-75 50 23

Adam Johansson
Planarktiekt
Telefon: 0501-75 51 35

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-16