Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mariestad och Skövde samarbetar om elväg på väg 26

Nu inleds ett samarbete mellan Mariestad och Skövde kommun för att ta fram en teststräcka med elväg på väg 26. Landsvägen kan bli den första i Europa med markbunden laddning av elfordon.

Kommunerna ska tillsammans svara på Trafikverkets upphandling. Upphandlingen går ut på att bredda kunskapen om elväg och framtida tjänster som behövs. Svar på anbudet ska lämnas in i juni år och planerad projektstart är hösten 2018.

Till en början är planen att ha en kortare teststräcka med elväg på väg 26 mellan Mariestad och Skövde. Tekniken som ska testas består av skenor som är nedsänkta i asfalten. Efter genomförda tester och bevisat fungerande teknik på vägsträckan, ser projektdeltagarna en logisk utbyggnad av elvägen i anslutning till ombyggnationerna av E20. Då skulle helt elektrifierade godstransporter kunna gå från Skövde via elväg vidare till Göteborg.

– Vår vision är på sikt ett helt system av elfordon. Från personbilar till distributions- och arbetsfordon, bussar och lastbilar, som alla trafikerar vägsträckan mellan de två orterna, säger Ulrika Söderström, projektledare på Mariestads kommun.

Varför elväg?

Mariestad arbetar för att följa de regionala och globala klimatmål som Parisavtalet och Agenda 2030 satt upp. En elväg som binder samman Mariestad och Skövde öppnar för nya möjligheter när det gäller både fossiloberoende, industriell utveckling och förnyelse och ett ökat omvärldsintresse för denna del av Västra Götaland.

Mariestads kommun driver tillsammans med Lunds universitet projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad, som är en öppen testmiljö för hållbara transportlösningar och energisystem. Ett utav delprojekteten är ElectriVillage som testar hur helelektriska fordon ska kunna användas och laddas under färd i både stadsmiljö och på landsväg.

Läs mer om samarbetet och bakgrunden till projektet på länken Kommunsamarbete kring projektering av elvägsdemonstration på väg 26PDF

Kontakt

Ulrika Söderström
Projektledare
E-post Ulrika Söderström
Telefon 0501-75 50 38

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-26