Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nätverk för företagare

Mariestads kommun samverkar med ett antal intresseorganisationer till stöd för näringslivets utveckling inom kommunen. Vi hjälper också till att starta upp nya nätverk när behov finns. Nedan följer en lista på de föreningar och nätverk som finns idag.

Tillväxt Mariestad ekonomisk förening

Föreningen främjar medlemmarnas ekonomiska intressen genom att aktivt verka för utveckling av handel och besöksnäring och delta i den övergripande samhällsutvecklingen i kommunen. Föreningens medlemmar utgörs av lokala fastighetsägare, Mitt Mariestad, stödmedlemmar och Mariestads kommun.
Det operativa ansvaret ligger hos föreningens Tillväxtstrateg, Maria Johansson.
Se kontakt under Relaterad information.

Mariestads industrinätverk

Mariestads industrinätverk är ett nytt nätverk för industriföretagen i kommunen. Möten äger rum regelbundet några gånger om året och hålls ute på industriföretagen. Här finns möjlighet att dela kunskap och affärer men också att hitta lösningar på gemensamma problem.

Mitt Mariestad

Vår lokala förening för handels-, service- och tjänsteföretag. Föreningen har till ändamål att främja en sund utveckling bland föreningens medlemmar under devisen ”En levande stad”. Kontaktpersoner är Björn Mossberg, ordförande och Peter Thim, vice ordförande. Se kontakt under Relaterad information.

Företagarna i Mariestad

Företagarna i Mariestad arbetar för att skapa  bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Ordförande i Mariestad är Björn Mossberg. Se kontakt under Relaterad information.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i Mariestad arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.
Ordförande i kommungruppen är Elisabeth Thisner. Se kontakt under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-12

Relaterad information

Kontakt

Mats Widhage
Telefon: 0501-75 50 22
E-post: Mats Widhage

Tillväxt Mariestad
Maria Johansson
Telefon: 0501-39 30 73
E-post: Maria Johansson

Mitt Mariestad
Björn Mossberg
Ordförande
Telefon: 070-637 47 09
E-post: Björn Mossberg

Peter Thim
Vice ordförande
E-post: Peter Thim

Företagarna i Mariestad
Björn Mossberg
Telefon: 070-637 47 09
E-post: Björn Mossberg

LRF Kommungrupp
Elisabeth Thisner
Telefon: 0703 - 22 50 18​

Länkar

Svensk Handellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företagarna i Mariestadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
LRF
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Företagsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster