Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Anmälan av lokal ska göras till kommunen innan en verksamhet påbörjas.

Typ av lokaler

Exempel på anmälningspliktiga lokaler:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter

Anmälan

Anmälan ska ske skriftligen till oss på blankett som du hittar på vår självserviceportal (se länk här på sidan) innan en verksamhet påbörjas i lokalen.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-22

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Hygienlokal och bassängbad, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster