Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ventilationskontroll

För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader ska ventilationssystemen kontrolleras regelbundet. Kontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Funktionskontroll

Funktionskontrollen utförs av sakkunnig kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av kommunen.

Den första kontrollen ska omfatta följande punkter:

  • att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
  • att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning ska kontrollanten undersöka att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp och varierar mellan tre och sex år. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Byggnadstyp och intervaller för återkommande besiktning:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation - tre år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation - sex år

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-12 13.53

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Funkislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster