Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elektronisk handel och e-faktura

Enligt gällande lagstiftning ska alla kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag samt myndigheter ta emot fakturor elektroniskt, likaså ska leverantörerna skicka dem elektroniskt. PDF är inte ett godkänt format.Lagen omfattar alla inköp, oavsett belopp

Mer information om lagen hittar du hos Myndigheten för digital förvaltning och Sveriges kommuner och landsting, se länkar under relaterad information.

  • Leverantörer som redan har förutsättningar att skicka e-faktura: Kontakta er befintliga samarbetspartner för att lägga till Mariestads kommun som mottagare.
  • Leverantörer som i nuläget inte har förutsättningar att skicka e-faktura: Om ni inte redan har, eller vill investera, i någon programvara erbjuder kommunen en helt kostnadsfri tjänst där ni registrerar fakturorna manuellt. Välj länken " Registrering av elektronisk faktura" i länklistan till höger.

Som leverantör till Mariestads kommun ska du märka dina fakturor med en referens, så kallad YYKOD (YY+6 siffror, utan mellanslag). Denna kod ska beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället. En korrekt märkning säkerställer att fakturan når avsedd mottagare och att fakturan blir betald i tid.

Mariestads kommun använder standarden Svefaktura och SFTI Fulltextfaktura men tar även emot e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3.0 from 1 april 2019. Mer information om Svefaktura och fulltextfaktura hittar du på SFTI:s hemsida, se länk under Relaterad information här på sidan.

Mariestads kommun har samarbete med flera systemleverantörer och banker som kan leverera enkla lösningar som genererar elektroniska fakturor. För att komma igång med elektronisk fakturering kan du som leverantör kontakta någon av dessa samarbetspartners, se länkar här på sidan.

Lagen om elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling trädde ikraft den 1 april 2019. Lagen gäller från angivet datum och för upphandlingar som påbörjats efter den detta datum.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-17 16.11

Relaterad information

Kontakt

Malin Kvarnrud
E-handelsansvarig
Telefon: 0501-75 58 64
E-post: Malin Kvarnrud

Anna Karlsson
Leverantörsreskontra
Telefon: 0501-75 50 15
E-post: Anna Karlsson 

Organisationsnummer

212000-1686

Mariestads kommun GLN

735 00 2876 0008

PEPPOLID

0088:7350028760008

Länkar

SFTIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering av elektronisk fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och landsting (SKL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inexchangelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pagerolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För beställare i Agresso e-handelPDF