Utvecklad besöksservice

Mariestads kommun har beslutat att utveckla besöksservicen för turister och ta nya grepp. Det fysiska turistcentret stängs för att istället lägga tid och resurser på insatser på de ställen där dagens besökare finns och efterfrågar service och information.

Vi har märkt en tydlig minskning av besökare i vårt turistcenter de senaste åren, både av turister och lokalbefolkning, så detta är en naturlig utveckling. Dagens turister söker sin information främst via Internet och sociala medier. Nu riktar vi om verksamheten till att leverera service där besökaren är. Detta möjliggör att vi får mer tid till att samverka med aktörerna inom besöksnäringen och stödja dem som dagligen möter kommunens besökare i en utvecklande riktning, säger Björn Zandelin, näringslivschef.

Idag väljer allt fler att söka information via digitala kanaler, såväl inför sin resa som på plats på destinationen. Därför utvecklar Mariestads kommun sin besöksservice genom att stärka sin digitala närvaro via hemsidor, appar och sociala medier. Vi kommer att finnas tillgängliga via telefon och e-post.

Viktiga InfoPoints

Det personliga mötet sker ofta ute hos besöksnäringsaktörerna och där kommer fokus ligga på att vidareutveckla värdskaps- och kunskapshöjande insatser. Idag finns det elva InfoPoints runt om i Mariestads kommun som framöver kan komma utökas.

Att vi stänger det fysiska turistcentret är inte en besparing eller neddragning på turismen, utan en större omställning. Vi vill bli mer tillgängliga, snabbare i de digitala kanalerna och leverera en bättre service. Vi får dessutom mer tid att fokusera på destinationsutveckling. Vi ska möta gästerna där de själva väljer att finnas. Alla är inte helt digitala ännu. Dessa ska vi självklart också ta hand om genom att vara fortsatt tillgängliga via telefon och e-post tillsammans med våra InfoPoints och genom extra säsongspersonal, säger Björn Zandelin.

Sidan senast uppdaterad: