Rekordstort verksamhetsområde på gång i Mariestad

Flygbild över Hindsberg och Sandbäcken i Mariestad.

Foto: André Nordblom

Mariestads kommun planlägger just nu för ny verksamhetsmark i lägen vid E20. Området på 2,2 km² är det största som hittills tagits fram i kommunen. Här skapas goda förutsättningar för framtida etableringar i utmärkt läge!

Ytan på 2,2 km² utgör det största verksamhetsområde som hittills har planlagts i Mariestad kommun. Här tas förutsättningar fram för etablering av logistiklösningar och inte minst elintensiva verksamheter samt industri, lager, handel och liknande verksamheter. Planområdet har ett strategiskt gynnsamt läge precis i utkanten av centrum där E20 och riksväg 26 korsas.

Fantastiskt roligt med en sådan här offensiv satsning. Vi har många förfrågningar om etableringar i Mariestads kommun och detta gör att vi bättre kan möta upp den ökande efterfrågan, säger exploateringschef Erik Randén.