Mariestads kommun får utmärkelsen Årets hjulklapp 2020

Foto på Jonas Johansson, Susanné Wallner, Johan Abrahamsson och Kristofer Svensson, alla från Mariestads kommun.

Foto: M Sverige

Årets hjulklapp har delats ut varje år sedan år 2000 av Motormännen Sverige. Syftet är att uppmärksamma trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö. Utmärkelsen delas ut till någon som har arbetat med organisationens hjärtefrågor trafiksäkerhet, mobilitet, bilekonomi eller miljö. Mottagare har varit forskare, opinionsbildare, organisationer, pedagoger, poliser, politiker och produktutvecklare. Nu kan även Mariestads kommun sålla sig till raden av vinnare.

Mariestads kommun får utmärkelsen för öppnandet av den första tankstationen i världen där vätgas tillverkas på plats och där allmänheten kan tanka. Tankstationen är unik eftersom den inte är inkopplad till elnätet och är helt självförsörjande på energi genom solceller. Motormännen Sveriges förhoppning är att fler kommuner ska uppmärksamma Mariestads arbete och följa kommunens exempel.

Vi ger Årets hjulklapp till Mariestads kommun för att vi vill uppmärksamma det arbete de har gjort för miljön och bilismen. Bilen är en förutsättning för ett hållbart samhälle och måste följa med oss i omställningen från fossilberoende till klimatneutralt. Vägen framåt är att minska bilarnas miljöpåverkan. Detta är precis vad Mariestads tankstation gör och vi hoppas att många fler kommuner tar efter, säger Caroline Drabe, vd på M Sverige.

Motiveringen

Genom att öppna världens första tankstation för vätgas som inte är inkopplad till elnätet och göra tankstationen tillgänglig för allmänheten, har Mariestads kommun skapat ett exempel på grön omställning för bilismen som är en förebild på samtliga kommuner i Sverige. Vätgas som drivmedel är ett av flera alternativ för att kunna uppnå en fossilfri fordonsflotta. Genom att öppna denna tankstation har Mariestads kommun både skapat förutsättningar för en grön bilturism och skapat ett exempel på hur man lokalt kan arbeta för att minska utsläppen från trafiken.

Vi är hedrade och mycket glada över att ha fått Motormännens utmärkelse. Mariestads kommuns satsningar ger ringar på vattnet och den här hedersamma utmärkelsen höjer kommunens attraktionskraft, både som bostadsort såsom industristad. Vi är den lilla kommunen med handlingskraft som visar att man med små medel kan ställa om, säger Johan Abrahamsson, kommunalråd (M) i Mariestads kommun.

Vinnaren får förutom äran ett diplom, blommor och skog för 10 000 kronor planterad i området runt Victoriasjön i östra Afrika.

Sidan senast uppdaterad: