Mariestad satsar på två näringslivschefer

Susanné Wallner och Björn Zandelin kommer båda att vara näringslivschefer i Mariestads kommun

Näringslivscheferna Susanné Wallner och Björn Zandelin ska utveckla och stötta det lokala näringslivet.

Mariestads kommun satsar på två näringslivschefer för att ännu bättre kunna möta och stötta det lokala näringslivet i pandemins spår. Susanné Wallner och Björn Zandelin kommer båda ha titeln näringslivschef, med varsina fokusområden.

Vi fortsätter att satsa på det lokala näringslivet där vi ser ett behov av extra insatser i och med pandemin, säger Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Mariestad.

ElectriVillage

Susanné Wallner, tidigare utvecklingsstrateg för ElectriVillage, får ett utökat uppdrag som näringslivschef där hon kommer jobba nära företagen med bland annat hållbarhetsfrågor.

ElectriVillage har utvecklats till ett skyltfönster för etableringar och hållbarhetsarbete för Mariestad och blivit känt långt utanför Sverige och Norden. Det är viktigt att vi nu tar tillvara på dessa möjligheter och bidrar till företagens omställning samt skapar möjlighet att bygga vidare på Mariestads platsvarumärke, säger Susanné Wallner.

Besöksnäring

Björn Zandelin får ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor kopplade till besöksnäring och handelsutveckling. I uppdraget ingår att fortsätta den positiva utvecklingen av Mariestads attraktiva hamnområde.

I det korta perspektivet har näringslivet i Mariestad klarat sig hyfsat bra under pandemin, även om vissa företag har det tuffare än andra. Men det finns flera företag som faktiskt har haft ökade orderingångar under året. Det finns bra förutsättningar att bygga vidare på det goda arbetet som görs på många håll, säger Björn Zandelin.

Starkt lag

Utvecklingschef Jonas Johansson är nöjd över att ha fått ihop ett starkt lag som ska öka Mariestads attraktivitet som en stad att driva och utveckla sina affärsidéer i.

Pandemin har lett till ett kraftfullt tryck på näringslivet. Det finns andra frågeställningar kring tjänster i dag, vi vill skapa nya sätt att jobba på och uppmuntra till utveckling, säger Jonas Johansson.

Kontakt

Jonas Johansson, utvecklingschef
Telefon: 0501 - 75 50 27
E-post: jonas johansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: