Mentorskap för nyanlända

Samer Lahem Al Alanji (svetsare) och Amira Msalam (sömmerska).

Samer Lahem Al Alanji, svetsare och Amira Msalam, sömmerska.

Mariestad, Töreboda och Gullspång vill tillsammans med det lokala näringslivet stötta och skapa bättre förutsättningar för arbetssökande nyanlända. Det görs genom projektet Mentorskap för nyanlända där kompetenser matchas med behov i näringslivet.

Alla ska få samma möjlighet till inkludering, likabehandling och egen försörjning. Nyanländas kompetenser måste tas tillvara och matchas mot rekryteringsbehov i kommunerna.

Genom projektet stöttar Maria Nova vuxenstöd nyanlända till praktik som kan leda till arbete. Målet är att matcha och lära upp nyanlända på de nya arbetsplatserna, bland annat genom utbildning av mentorer hos arbetsgivarna.

I Mariestad finns bland de nyanlända till exempel fyra svetsare, två målare, en otroligt duktig plattsättare, en bilmekaniker, en mattelärare, en silversmed och ett proffs på stuckatur av gips.

Personal på Maria Nova vuxenstöd tar gärna ett samtal om de möjligheter som finns i ett samarbete med arbetsmarknadsenheten. Tveka inte att höra av er!

Maria Johansson Berg, projekt- och utvecklingschef, 072 205 94 94