UW-ELAST - polyuretanföretaget som agerar för klimatet

UW-ELAST i Mariestad.

Mariestads kommun är stolta över det hållbarhetsarbete som pågår hos många av våra lokala företag. Vi vill lyfta fram några av dessa initiativ och förhoppningsvis inspirera andra att följa efter i samma anda. I ett första reportage hälsade vi på hos Rapsodine. Den här gången gör vi ett besök på UW-ELAST.

UW-ELAST designar, utvecklar och tillverkar produkter i polyuretan till kunder över hela världen. Polyuretan är ett oljebaserat material och kanske inte det första man tänker på när man pratar om klimataktion och hållbarhet. Men UW-ELAST visar att de två kan gå hand i hand. Först och främst är produkterna väldigt slitstarka och hållbara.

Den mest klimatvänliga produkten är den som aldrig blir gjord och om vi kan tillverka produkter som håller i årtionden, utan att behöva bytas ut mot nya, är det troligen det bästa vi kan göra för klimatet. Vi har ingen massproduktion och strävar alltid efter att erbjuda rätt polyuretan till absolut högsta kvalitet, säger Magnus Ahl som är platschef och hållbarhetsansvarig på UW-ELAST.

En viktig del för företaget är vindkraftverk till havs. Företaget tillverkar nämligen ett ton tunga fendrar till de fartyg som används vid konstruktion och underhållsarbete på vindkraftverken.

När fendrarna används vid fartygets anslutning till plattformen behöver motorerna inte arbeta lika hårt för att förhindra att fartyget driver. Detta gör att man sparar en stor del av det fossila bränslet, säger Magnus Ahl.

Exempel på fendrar tillverkade av UW-ELAST.

Högpresterande fendrar för ombordstigning av vindkraftverk till havs.

Åtgärder för minskade utsläpp

Företaget har tagit flera steg för att aktivt minska sitt eget klimatavtryck. 2018 började man använda "Green-House Gas Protocol" för att mäta alla utsläpp, både internt och i hela värdekedjan. Det visade sig att företaget släpper ut 4,9 kg koldioxid för varje kilo tillverkad polyuretan.

80 procent av utsläppen i vår värdekedja kommer från produktionen av det råmaterial som vi använder. Det innebär att vi måste börja sätta mer press på våra leverantörer, säger Magnus Ahl.

För att minska det egna utsläppet har UW-ELAST bytt ut sitt värmesystem i Mariestad från olja till fjärrvärme och 100 procent förnybar elektricitet. Företaget har också börjat ersätta fossilt bränsledrivna fordon med elektriska. Tack vare dessa handlingar minskade utsläppen med 17 procent från 2018 till 2020. All data finns tillgänglig på företagets hemsida. För kunderna är siffrorna ännu mer synliga, eftersom koldioxidavtrycket från varje kundorder beräknas och presenteras på offerten.

Det var ett sätt att visa på utsläppen och hur vi kompenserar för dem, säger Magnus Ahl.

Bygger egen solcellspark

UW-ELAST kompenserar för sina växthusgasutsläpp genom att finansiera en solcellspark i Indien.

Vi är medvetna om den pågående debatten kring klimatkompensation som ett typ av ”frikort” Men det viktigaste att komma ihåg är att klimatkompensation alltid ska vara den sista utvägen, aldrig den första.

UW-ELAST ska snart starta byggnationen av sin egen solcellspark, på kommunal mark.

Våra politiker gav oss grönt ljus för en månad sen, så nu är det dags att sätta igång, säger Magnus.

Den färdiga solcellsparken kommer producera 200 000 kWh ett normalt år, vilket skulle tillgodose UW-ELAST med 11 procent av sitt nuvarande elbehov.

Eftersom den kommer att ligga intill den stora infartsvägen ger det också ett stort marknadsföringsvärde.

Bildkollage: Magnus Ahl och solceller.

Magnus Ahl, platschef och hållbarhetsansvarig berättar att företaget snart börjar bygga sin egen solcellspark.

Följer utvecklingen mot en mer hållbar produktion

Enligt Magnus kommer polyuretan att finnas i många år framöver på grund av dess hållbarhet och unika egenskaper. Men han försöker hålla sig uppdaterad om den senaste utvecklingen och han säger att det pågår mycket intressant forskning, både när det gäller bioplast och att göra polyuretan återvinningsbart. Under tiden kommer UW-ELAST att fortsätta minska sina utsläpp för varje år.

Jag skulle säga att vi förmodligen kan halvera våra utsläpp på fem-tio år, avslutar Magnus.

 

Fakta om UW-ELAST

Huvudkontor och filialer: Huvudkontor och produktion i Mariestad samt produktionsenhet i Traryd.

VD: Henrik Jungert

Tillverkar: Formgjutna produkter i polyuretan

Antal anställda: 65

Omsättning (2019): 106 999 KSEK

Kuriosa: UW-ELAST är Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna produkter i polyuretan. Verksamheten är ingen stor och helautomatiserad industri. De flesta momenten i processen är rent hantverk som kräver stor noggrannhet.

Länk till UW-ELASTs webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs även våra andra reportage om företag i Mariestad som satsar hållbart.

Reportage om Rapsodine

Reportage om Lugnåsberget Ekohotell

Sidan senast uppdaterad: