Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Svartvit ko på grön äng.

Den tidigare programperioden sträckte sig från 2014 till och med 2020. Eftersom nästa period startar 2023 förlängs det nuvarande landsbygdsprogrammet under åren 2021-2022.

Jordbruksverkets förslag till regeringen om hur landsbygdsprogrammet bör förlängas har godkänts med beslutat innehåll och budget för 2021 och 2022. Målbilden är ett smalare och mer kraftfullt program, enklare för både stödmottagare och myndigheter. (Tre olika stöd finns nu tillgängliga att söka hos Jordbruksverket.)

Extra pengar till följd av pandemin

EU satsar extra pengar i landsbygdsprogrammet för att hjälpa till med återhämningen efter coronakrisen. För Sveriges del innebär det ytterligare 1,4 miljarder kronor som regeringen kommer att fördela till stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet.

Sök jordbrukarstöd som vanligt i SAM internet

Landsbygdsprogrammet innehåller flera så kallade jordbrukarstöd. Dessa går att söka som vanligt i SAM Internet. Ansökan är öppen 11 februari till 15 april 2021.

För dig som söker jordbrukarstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd som nu finns tillgängliga att söka hos Jordbruksverket:

Nya jobb på landsbygden

Stöd för dig som driver företag på landsbygden och vill bredda din verksamhet eller skapa nya arbetstillfällen.

Fritids- och idrottsanläggningar

Stöd för företag, föreningar och offentlig verksamhet som investerar i samlingslokaler eller fritidsanläggningar.

Kommersiell och offentlig service

Stöd för företag, föreningar och offentlig verksamhet som investerar i lokal service, till exempel butiker och servicepunkter.

För dig som vill veta mer om stöden Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad: