Förbättrade förutsättningar för småföretagare

Förutsättningarna för små företag i Mariestad ligger nära riksgenomsnittet. Jämfört med förra året har förutsättningarna förbättrats och Mariestad klättrar med 20 placeringar. Det visar en stor kartläggning gjord av Småföretagarnas riksförbund.

Med SmåföretagarIndex kan Småföretagarnas riksförbund för andra året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag i landets samtliga 290 kommuner. Mariestads kommun är rankad 100 av 290, vilket är 20 placeringar bättre än förra året. Kartläggningen baseras på offentlig statistik som Småföretagarnas riksförbund analyserar utifrån nio olika dimensioner för att ge en helhetsbild av de lokala förutsättningarna. Dimensionerna man tittar på är:

  • Lokal marknad
  • Företagssamma per capita
  • Överlevnadsgrad
  • Trygghetsinsatser
  • Kommunal näringspolitik
  • Skolsystem
  • Demografi
  • Välfärdsåtagande
  • Kapitalförsörjning

Goda villkor för småföretagare är avgörande för svenska kommuners utveckling. Det är därför viktigt att kunna kartlägga vilka åtgärder som krävs för att skapa ett företagsklimat i världsklass. SmåföretagarIndex 2021 ger en tydlig bild av de utmaningar och möjligheter som både kommuner och småföretagare står inför, säger Peter Thörn, förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund.

I Mariestad är det framförallt den kommunala näringspolitiken, skolsystemet och överlevnadsgraden bland nya företag som drar upp kommunens betyg, medan kapitalförsörjningen, andelen företagsamma och demografin kan bli starkare. Överlag är det storstädernas kranskommuner som har bäst förutsättningar. Mindre städer och tärorter har svårare även om landsbygdskommuner med stark turism klarar sig relativt väl. Mariestad definieras som en mindre stad/tätort, av totalt 29 i landet, men klarar sig bättre än de flesta av dem och hamnar på plats tolv av 29.

Det är roligt att se hur vårt gemensamma arbete i kommunen ger resultat framåt. Hur vi alla tillsammans jobbar inom våra respektive områden för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för företagande. Extra kul är det att se vikten av en bra skola som kommer högt i undersökningen, säger Susanné Wallner och Kristina Mustajärvi, näringslivschefer på kommunens tillväxtavdelning.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den på länken nedan.

Rapport SmåföretagarIndex Länk till annan webbplats.