Förlängd säsong för uteservering

Säsongen för uteserveringar förlängs i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Restauranger kan nu förlänga sitt tillstånd över vintern och samtidigt ansöka för sommarsäsongen 2022.

Med anledning av Covid-19 och de regler och rekommendationer som finns kring avstånd för besöks- och restaurangnäringen finns ett behov av att möjliggöra för en längre uteserveringssäsong. Tekniska nämnden har tagit beslut att förlänga säsongen från 1 oktober 2021 till 31 mars 2022 i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. Samma råd och regler gäller som vid ordinarie säsong.

Ansök om nästa sommarsäsong samtidigt

Nuvarande period för uteservering är 1 april till 30 september varje år. De restauranger som önskar förlänga sitt tillstånd över vintern till 31 mars 2022 behöver göra en ny ansökan hos polisen, men kan då samtidigt även ansöka för nästa sommarperiod den 1 april till 30 september 2022.

Snöröjning och gaturenhållning

Om uteserveringen innebär att snöröjningsfordon eller annan gaturenhållning inte kan komma förbi på gång- och cykelbanor faller ansvaret för snöröjning och sandupptagning på den som innehar tillståndet för uteserveriingen.

Kontakt

Jessica Stark
Handläggare gata/trafik
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: jessica.stark@mariestad.se 

Mer information kring tillstånd för uteservering

Sidan senast uppdaterad: