Kompetenssatsning Mariestad

Det finns ett stort kompetensbehov bland företagen i Mariestad. Nu inleds en satsning för att gemensamt marknadsföra Mariestad som en attraktiv tillväxtkommun med spännande jobbmöjligheter.

Mariestads näringsliv växer vilket skapar nya arbetstillfällen i staden och behovet av rätt kompetens är stort. Även inom kommunens egen organisation finns behov av att anställa mer personal. För den som söker arbete erbjuder hela Mariestad goda möjligheter för en framtida karriär.

Gemensam satsning med näringslivet

Nu ska Mariestads kommun, tillsammans med näringslivet, starta en gemensam satsning för att visa vilka möjligheter som finns i hela kommunen. Marknadsföringsinsatser ska ske lokalt och regionalt mot både grundskola, gymnasium och högskola. Samtidigt diskuteras möjligheter med YH-utbildning och vuxenutbildning för att möta behoven. Det händer mycket i Mariestads näringsliv så det är läge att sätta Mariestad på kartan även nationellt som en attraktiv tillväxtkommun med spännande jobbmöjligheter. Aktuella möjliga tillfällen för att nå ut till och attrahera framtida kompetens är bland annat:

  • ExjobbExpo på Högskolan i Skövde den 10 november.
  • Samverkan med Teknikcollege inför öppet hus på Vadsbogymnasiet och Vänergymnasiet den 13 november.
  • UF-mässa 17-18 mars 2022.
  • Öppet hus på industriföretagen i Mariestad under vecka 12, 13 eller 14.
  • Amdassadörsskap.
  • Utpendlare.
  • Potentiella hemvändare och inflyttarservice.

Du som har kompetensbehov och vill marknadsföra dig tillsammans med Mariestads företag och kommun, anmäl ditt intresse till Kristina Mustajärvi.

Kontakt

Kristina Mustajärvi
T.f. näringslivschef besöksnäring och marknadsföring
Mobil: 0766-37 74 66
Telefon: 0501-75 50 37
E-post: Kristina Mustajärvi

Sidan senast uppdaterad: