Sommarhandeln levererade!

En person med shoppingkassar.

De statistiska årsredovisningarna kommer tätt såhär års. Så även från handeln. HUI (Handelns Utredningsinstitut) och Mitt Mariestads avstämning med de lokala handlarna visar på ett positivt resultat för Mariestads butiker.

Handeln i Mariestad har två omsättningstoppar - jul och juli. Efter båda topparna görs en avstämning lokalt för att få en bild av det egenskattade resultatet för perioden hos butikerna.

Sommaren 2021 var stark

Fler turister och många Mariestadsbor som hemestrade bidrog till stark försäljning. 93,9 % av handlarna uppger att omsättningen varit neutral, bra eller på rekordnivå. Men det hade kunnat vara ännu bättre. Flera handlare uppger nämligen att varubrist påverkat resultatet negativt och menar att de hade kunnat haft större försäljning. Extraordinärt att nämna är att en av Mariestads kedjebutiker hör till sin kedjas mest lönsamma butiker, på nationell nivå!
Såhär såg fördelningen av sommarens försäljning ut efter Mitt Mariestads avstämning.

  • 3 verksamheter uppger tapp i omsättningen
  • 4 uppger oförändrad omsättning
  • 21 uppger ökad omsättning
  • 18 uppger rekordomsättning

HUI - Handelns Utredningsinstitut

Handelsstatistiken från HUI redovisas dels för dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln var för sig, samt detaljhandeln som helhet. Statistiken bygger på faktiska omsättningstal. Handelsindex speglar hur stor del av sin konsumtion som kommuninvånarna gör på hemmaplan. Index 100 betyder att invånarna köper allt hemma. Starkare index visar på tillresta kunder. Svagare index än 100 visar på att kommuninvånarna gör sina inköp även utanför den egna kommunen.

Mariestads handelsindex ökar för sjunde året i rad

Det är fortsatt en positiv utveckling i både detaljhandeln som helhet samt i både sällanköp och dagligvaruhandel för sig. Faktum är att index för sällanköpsvaror ligger på en rekordhög nivå sedan mätningen startade 1992.

Handelsindex 2020:

  • Detaljhandel +5% (handelsindex 93)
  • Dagligvaror +3% (handelsindex 96)
  • Sällanköpsvaror +9% (handelsindex 91)

Nu laddar butikerna för julskyltningen som går av stapeln den 27 november.

Kontakt

Maria Johansson
Tillväxtstrateg, Mitt Mariestad
Telefon: 0501-39 30 73
E-post: Maria Johansson

Sidan senast uppdaterad: