Ny lagstiftning gällande användandet av bekämpningsmedel

Den 1 oktober 2021 ändrades lagstiftningen (Förordning 2021:229) kring användning av bekämpningsmedel, det vill säga växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Ändringarna innebär bland annat att det inte är tillåtet att använda växtskyddsmedel

  • på ängs-eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Detta innebär att det inte längre är möjligt att söka tillstånd hos Miljö- och byggnadsnämnden om att få använda växtskyddsmedel på dessa platser.

Sidan senast uppdaterad: