Mariestads kommun förbereder sig för större etableringar

Drönarbild över stora mängder skog samt en väg som går till vänster om skogen.

Området Korstorp intill E20 vid Mariestads norra infart är intressant ur ett etableringsperspektiv.

Det råder ett högt tryck på etableringar i Mariestad och kommunen vill vara förberedd inför större förfrågningar. Att kunna erbjuda attraktiv mark samt ha planlagd industrimark ger goda förutsättningar att locka intressenter. Mariestads kommun jobbar på bred front för att skapa framtidens arbetstillfällen.

På måndagskvällen godkände kommunfullmäktige ett markköp intill den norra infarten vid E20 i Mariestad. Affären möjliggör ett sammanhållet verksamhetsområde för industri på cirka 150 hektar. En ny detaljplan för området håller på att tas fram och väntas gå ut på samråd någon gång kring årsskiftet.

Industriell förnyelse

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) säger att trenden är tydlig, vi är på väg in i en ny industriera och där ska Mariestad vara en spelare att räkna med.

Det här är ett steg i vårt långsiktiga arbete att skapa nya arbetstillfällen i Mariestad. Vi har aldrig haft så många förfrågningar som vi har nu med flera intressenter i skarpt läge. Det är nu den industriella förnyelsen sker, vi måste vara på tårna, säger Johan Abrahamsson.

Mariestads kommun har under det senaste året köpt mark i Korstorp/Brodderud till ett värde om cirka 50 miljoner kronor. Kommunen äger sedan tidigare flera av de närliggande fastigheterna. Markköpen ökar områdets attraktivitet för etableringar samt ger goda förutsättningar att utveckla området med en sammanhållen infrastruktur.

Bra läge

Utvecklingschef Jonas Johansson berättar att många har ögonen på Mariestad, allt ifrån mindre företag till stora aktörer på den internationella marknaden.

Mariestad är attraktivt som etableringsort bland annat för vårt geografiska läge med närhet till E20, tillgången till mark och resurser samt att vi har en lång tradition av industriell kompetens. Vi ser stora möjligheter att framtidens arbetstillfällen kan skapas i Mariestad, säger Jonas Johansson.

En större etablering skulle få synergieffekter för hela samhället. Det handlar om förskola, skola, vård och omsorg, näringsliv, infrastruktur och arbetsmarknad. Det handlar om vårt framtida gemensamma samhällsbygge.

Kontakt

Johan Abrahamsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0501-75 50 61
E-post: johan.abrahamsson@mariestad.se

Jonas Johansson
Utvecklingschef
Telefon: 0501-75 50 27
E-post: jonas.johansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: