Företagsbesök våren 2022

Två kvinnor och fyra män står utomhus i solsken på en grusparkering.

Under våren har kommunens tjänstepersoner och politiker haft glädjen att göra flera intressanta företagsbesök hos Mariestads näringsliv. Representanter från kommunledningen, Tillväxtavdelningen samt opposition och majoritet deltog vid besöken.

När restriktionerna släpptes blev det åter möjligt att boka in fysiska företagsbesök igen. Flera besök hos olika Mariestadsföretag har genomförts där vi har fått en bra inblick i såväl det dagliga arbetet som spännande framtidsplaner.

  • Ahlsell
  • AQ Special Sheet Metal
  • Grönska
  • Kriminalvården Rödjan
  • Lursta Cast Iron
  • Metsä Tissue
  • Part Precision
  • Prodma
  • Sjötorps cykeluthyrning och Perssons i backen
  • Wood´s

Kompetens och infrastruktur är viktiga frågor

Vid besöken framgår att kompetensförsörjning är en aktuell och viktig fråga hos många företag och vi hoppas få till någon gemensam satsning med start under hösten 2022. Även förslag om en gemensam akademi har uppkommit hos några av företagen.

Vi har också pratat infrastruktur och bland annat om Kinnekulletåget och stadstrafiken. Där tittar vi på olika lösningar och förstår att vi behöver samverka mer kring dessa frågor.

Framtidstro

Företagsandan är god i Mariestad! Samtliga företag som vi har besökt under våren har en stor framtidstro och ser stor potential i sin verksamhet med bland annat utbyggnadsplaner och ökad tillväxt.

Vill du också ha ett företagsbesök? Vi kommer gärna ut och träffar er på plats. Kontakta oss så bokar vi in en tid som passar.

Peter Jonsson
Näringslivschef besöksnäring/handel
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Peter Jonsson

Susanné Wallner
Näringslivschef industri/tjänstesektor
Telefon 0501-75 50 38
E-post: Susanné Wallner

Syntolkning bild 1:
En person arbetar på Lursta Cast Iron.

Bild 2:
En delegation från kommunen besöker Ahlsell.

Bild 3:
En delegation från kommunen besöker Grönska.

Bild 4:
En delegation från kommunen besöker Metsä Tissue.

Sidan senast uppdaterad: