Ny företagsetablering för ett växande Mariestad

Mariestads kommun har beslutat att sälja 180 000 kvadratmeter mark på området Sund intill E20 till logistikföretaget XR SandbäckenAB. Etableringen genererar nya arbetstillfällen lokalt och stärker företagets position i Mariestad, som har ett starkt logistiskt läge i regionen och landet.

XR Sandbäcken AB är ett nystartat dotterbolag till koncernen XR Logistik AB, som distribuerar och lagerför olika produkter åt sina kunder. XR Logistik AB har främst sina logistikpartners och kunder i Skaraborg och Mariestad, där man nu siktar på att utöka sin verksamhet och etablera en ny logistikpark.

– Det är mycket positivt för Mariestads kommun, både som organisation och plats att vi får den här etableringen. Det genererar arbetstillfällen över tid och gynnar inflyttningen till kommunen, säger Jonas Johansson, utvecklingschef.

Etableringen sker etappvis

Under hösten 2022 påbörjar XR Sandbäcken AB arbetet med att uppföra 32 000 kvadratmeter byggnation med ambition att bli verksamma under 2023. Därtill planerar bolaget för att kunna expandera med ytterligare byggnationer under de kommande 4–5 åren.

Läs mer om XR Logistik AB Länk till annan webbplats.

Nya arbetstillfällen för ett växande Mariestad

Mariestads kommun har under lång tid arbetat för att få företagsetableringar i verksamhetsområdet Sund, beläget utmed E20. Etableringar av den här storleken har positiva effekter för kommunen genom arbetstillfällen och nya invånare.

– Vi köpte in den här tomten för ungefär 15 år sedan. Det är roligt att vi får den här stora etableringen efter lång tids arbete. Att XR vill etablera sig och utöka sin verksamhet här visar att vi är en geografiskt och logistiskt stark plats, säger Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Jonas Johansson, Utvecklingschef
jonas.johansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: